System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji wizualnej to grupa spójnych elementów składający się na wizerunek Twojej marki.

Do elementów wizualnych identyfikacji zaliczamy m.in.: logo/logotyp, kolorystyka i typografia firmowa – krój i wielkość czcionek, szata materiałów drukowanych firmy, marketingowych i promocyjnych, wygląd produktów i ich opakowań, dress code pracowników, design siedziby i otoczenia firmy, stoisk targowych, szyldów, firmowa strona www itd.

Elementy Identyfikacji Wizualnej

Podstawowy element Identyfikacji Wizualnej, który bezpośrednio przekłada się na rozpoznawalność Twojej marki.

Wygląd Twojej korespondencji ma ogromne znaczenie. Dlatego też zadbam, aby Twoja korespondencja była spójna z pozostałymi elementami identyfikacji wizualnej.

Spotkania biznesowe, które odbywasz codziennie to bezpośredni kontakt z Twoim potencjalnym klientem. Nie zapomnij, by przekazać swoją wizytówkę spójną z identyfikacją wizualną.

Jeśli chcesz przedstawić swoją ofertę dobrze jest, by była ona przekaana w estetycznej formie. Projektuję ulotki, foldery, katalogi, teczki firmowe itp, które pozwolą zachować Twój profesjonalny wizerunek.

Jak powstaje logo i dlaczego nie można szybciej?

Informacje o firmie

To etap wstępny, który ma na celu zdobycie jak najwięcej informacji o Twojej firmie. Czym się zajmujesz, jakie są Twoje mocne strony, jaką masz grupę docelową, itp. Wszystkie informacje wyznaczą kierunek, w którym będę podążać, by jak najlepiej zobrazować Twoją firmę.

Research

Z pewnością Twoja firma ma konkurencję, której warto się przyjrzeć, by Twój wizerunek odróżnił się od usług czy produktów Twoich konkurentów.  

Szkic

Etap twórczy. W tym momencie, na podstawie zebranych informacji powstaje mnóstwo szkiców odręcznych, szkiców koncepcyjnych, spośród których wybiorę te, które najwierniej oddają charakter Twojej firmy.

Graphic design

Wybrane szkice są przekształcane na język graficzny. Logo od tej pory, będzie powstawało w programie graficznym (najczęściej Adobe Illustrator).  Efektem tej pracy są propozycje, które otrzymasz do wglądu.

Produkcja

Wybrane przez Ciebie logo zostaje zapisane do podstawowych plików grafiki rastrowej i wektorowej: ai., pdf., psd., png., jpg, dzięki czemu będziesz mógł używać własnego logo zarówno w procesie drukowania, jak i wdrażania do środowiska internetowego. Zostaje również opracowana Podstawowa Księga Znaku (Branding Book), która określa szczegółowo konstrukcję znaku, kolory i typografię oraz właściwy sposób jego użycia.

Moje realizacje